Đổng Tước Đài Bronze Sparrow Terrace

Đổng Tước Đài

Bronze Sparrow Terrace

Trạng thái:
 
Quốc gia:
Trung Quốc
Thể loại:
Khác
Đạo diễn:
 
Diễn viên:
 
Năm phát hành:
2010  

Share NGAY để theo dõi TẬP MỚI NHẤT!

  • Xem phim
  • Nội dung
    Năm 198 trước công nguyên, Tào Tháo (Châu Nhuận Phát) đánh bại Lữ Bố, uy chấn thiên hạ. Từ đó, Tào Tháo ép vua phong chư hầu, tự phong Ngụy Vương, quyền uy mở rộng. Lúc này ở Quan Trung, sau doanh trại giam giữ tù binh của Mã Siêu và Hàn Toại, đôi thanh mai trúc mã Mục Thuận (Tamaki) cùng Linh Thư (Lưu Diệc Phi) bị áp giải đến một lăng mộ lớn, bọn họ được huấn luyện trở thành những tử sỹ kiên cường, dám hy sinh. Năm năm sau, một hồng y thiếu nữ đã được bố trí cẩn thận, được cho xuất chinh, trên đường đi nàng quen biết với Tào Tháo. Tào Tháo đối với nàng “vừa gặp đã thương”. Tào Tháo sau khi chôn cất Quan Vũ, trở lại Đồng Tước Đài, cho gọi Linh Thư đến làm bạn, nhưng mục tiêu của nàng chính là ám sát Tào Tháo. Cùng lúc đó, Mục Thuận cùng những tử sỹ được huấn luyện trong lăng mộ đã thành hoạn quan, bọn họ tham gia kế hoạch “Y Đái Chiếu” của Hán Hiến Đế (Tô Hữu Bằng), đồng lòng diệt trừ Tào Tháo…