Đại Đế Chiến Quốc King Geunchogo Genre

Đại Đế Chiến Quốc

King Geunchogo Genre

Trạng thái:
30/30  
Quốc gia:
Hàn Quốc
Thể loại:
Khác
Đạo diễn:
 
Diễn viên:
 
Năm phát hành:
2010  

Share NGAY để theo dõi TẬP MỚI NHẤT!

  • Xem phim
  • Nội dung
    Geunchogo là một vị vua đứng đầu quốc gia Baekche từ năm 346 đến 375 sau công nguyên.