quang cao top
Tên phim:
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tên Tiếng Anh:
You Are The Apple Of My Eye
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Hàn Quốc
Năm Sản Xuấn:
2011
Trạng Thái:
1/1
Loại Phim:
Lẻ,
Xem Phim
how to use apple
Nội dung phim "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi"

Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) cùng một đám bạn thân: Lão Tào (Ngao Khuyển), Bột Khởi (Yên Thắng Vũ), Cai Biên (Thái Xương Hiến), A Hòa (Hác Thiệu Văn) đều cùng thích một cô gái Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hi), không định mà cùng với nhau từ trung học lên đến cao trung, cùng thi hành chiến thuật tình yêu chưa thành công của mỗi người.

 
Từ khóa:
quang cao web truyen

Tạp chí xe

Ẩn quảng cáo
qc