quang cao top
Tên phim:
Phòng tuần bộ
Tên Tiếng Anh:
Big Whaling Room
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Hồng Kong
Năm Sản Xuấn:
2010
Loại Phim:
Bộ,
Xem Phim
how to use apple
Nội dung phim "Phòng tuần bộ"

Bến Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ 20 là nơi tranh chấp quyền lợi của nhiều thế lực. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, những người có nghĩa khí đều muốn làm tuần bộ để duy trì công đạo.

 
Từ khóa:
quang cao web truyen

Tạp chí xe

Ẩn quảng cáo
qc