phim Gia Khánh Quân Du

Phim Gia Khánh Quân Du

Tên khác:
gia khanh quan du dai loan
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Đài Loan
Năm Sản Xuấn:
2012
Trạng Thái:
64/64
Nội dung phim Gia Khánh Quân Du

Huỳnh Thiếu Kỳ : Vĩnh Diễm (Gia Khánh là niên hiệu khi Vĩnh Diễm đã làm vua)
Vương Vũ Tiệp : Thu Hương và Thủy Linh
Tần Dương : Phong Thân Ân Đức
Phương Sổ Chân : Hòa Hiếu Công Chúa
Giang Hoành Ân : Trần Chính Quý
Tằng Hoàn Đình : Trần Tố Nương
Tinh Hủy : Lý Huệ Quân
Châu Minh Tăng : Vương Đắc Lộc
Lưu Chính : Lý Dũng
Phan Thời Thất : Lưu Xảo Vân

 
Trailer
Từ khóa: