quang cao top
Tên phim:
Đất mơ xanh
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Việt Nam
Loại Phim:
Bộ,
Xem Phim
how to use apple
Nội dung phim "Đất mơ xanh"

“Đất mơ xanh” là câu chuyện chuyển mình từ sản xuất “rau bẩn” lên thành vùng rau sạch của một xã chuyên canh rau vùng ven. Vươn lên làm giàu là nhu cầu chính đáng. Nhưng chỉ khi con người nhận thức rõ quyền lợi bản thân nằm trong quyền lợi chung của xã hội. Trách nhiệm với cộng đồng xã hội chính là trách nhiệm với cuộc sống chính mình, khi ấy họ mới có thể giữ cái tâm trong sáng vững vàng và làm giàu một cách chân chính.

 
Từ khóa:
quang cao web truyen

Tạp chí xe

Ẩn quảng cáo
qc