quang cao top
Tên phim:
Đại thái giám
Tên Tiếng Anh:
The Great Eunuch-大太監
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Trung Quốc
Năm Sản Xuấn:
2012
Trạng Thái:
32/32
Loại Phim:
Bộ,
Xem Phim
how to use apple
Nội dung phim "Đại thái giám"

Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà thanh vào thế kỷ XIX, là người thân cận và tâm phúc của Từ Hy Thái Hậu. Ông là đại tổng quản hay tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm và là nhân vật có thực quyền thậm chí lấn át cả vua và đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh…

 
Từ khóa:
quang cao web truyen

Tạp chí xe

Ẩn quảng cáo
qc