phim Anh hùng thành Ngõa Trì

Phim Anh hùng thành Ngõa Trì

Tên khác:
Bình tung hiệp ảnh (Heroic legend)
Thể Loại:
Khác
Quốc Gia:
Hồng Kong
Năm Sản Xuấn:
2011
Trạng Thái:
25/25
Nội dung phim Anh hùng thành Ngõa Trì

Vào triều Minh, sứ tiết Đại Minh Vân Tịnh phụng mệnh đi sứ bị thừa tướng Trương Tông Chu hãm hại đày đến Mạc Bắc(của Ngoã Trì). Khi hai nước bang giao, Ngõa Trì vương mới thả Vân Tịnh về, nhưng một lần nữa lại bị Tông Chu hãm hại.

 
Trailer
Từ khóa: