Vũ Điệu Audition

The FP

Nội dung phim

Hai đối thủ của 2 băng nhóm đang tranh quyền kiểm soát thị trấn Frazier Park – một cuộc chiến xảy ra trên đấu trường của trò chơi Dance-Audition.

Bình luận