Thời đại khủng hoảng 2

Thử Thách Nghiệt Ngã - At The Threshold Of An Era II

Nội dung phim

Sau khi Hứa Văn Bưu(HVB) và Sầm Dĩnh Hân(SDH) chết, Diệp Vinh Thiêm (DVT) điều tra được Diệp Vinh Nghị (DVN) là chủ mưu hại HVB và SDH nên DVT đã tìm cách giết DVN ở bên Phillipines.
Trương Tự Lực (TTL) là em cùng mẹ khác cha của HVB, HVB rất thương TTL.

Trước khi chết HVB từng nói, ‘nếu anh chết thì người giết anh chính là DVT’, nên TTL rất nôn nóng muốn giết DVT trả thù khiến cho mẹ TTL rất lo. Nhưng thật ra Hứa Văn Bưu chết là do bi sốc thuốc vì uống 2 viên thuốc do Mã Chí Cường đưa.
Điền Ninh (ĐN) và TTL rất yêu nhau từ hồi còn ở Đài Loan rồi sang Phillipines, ĐN còn từng ở tù dùm TTL 2 năm ở Phillipines. Ở Phillipines, TTL làm việc cho 1 cảnh sát rất có thế lực nên đã hiểu sự đời nên không còn quá nôn nóng trả thù DVT như trước. Sau 2 năm ở Philipines, mẹ TTL chết, TTL xin giấy sang HK và vào làm ở Minh Đại để chống lại cty Lực Thiên của DVT. Trong khi đó Điền Ninh vào Lực Thiên làm tay trong cho TTL.
Diệp Hiếu Lễ (DHL) căm thù DVT giết con trai mình là DVN nên trọng dụng TTL để mượn tay TTL đối phó DVT. Sau nhiều lần đấu đá, 2 bên bất phân thắng bại. Khi DHL chết, TTL bị đuổi khỏi cty Minh Đại. Lúc này DVT trọng tài năng của TTL nên mời TTL vào Lực Thiên làm. Khi vào Lực Thiên, TTL vẫn còn ý đồ trả thù nên đã tìm cách lấy lòng tin của

Bình luận