Thành Phố Ma Thuật

Magic City

Nội dung phim

Khi Ike Evans rung chuông chào năm mới ở khách sạn sang trọng bậc nhất Miami – Miramar Playa, thủ đô Havana nằm dưới quyền kiểm soát của quân Cách Mạng Fidel Castro. Đó là thời kỳ đầy hỗn loạn ở Miami khi mọi thành phần xã hội: Mafia, du đãng, gái điếm, chính khách tụ tập tại “thành phố ma thuật”.

Bình luận