Thánh Bài 3 and#8211; Thần Bài 3

God Of Gambler 3 1991

Nội dung phim

Phần tiếp theo bộ film Thần Bài 2 nhưng không có sự tham gia của Lưu Đức Hòa, lần này Châu Tinh Trì du hành ngược thời gian về những năm 30s ở Hong Kong.
Bộ phim này tập trung vào các đệ tử của Thiên Chúa của Gamblers, Chow Sing Cho, còn được gọi là “Thánh Gamblers”. Một nhóm những người có quyền hạn telekinetic phù hợp với cuộc tấn công của mình, ông và chú của anh, vô tình gửi anh ta đến năm 1937, ở Thượng Hải. Đây là một năm rất quan trọng trong lịch sử gia đình của Sing, và ông phải sử dụng quyền hạn của mình đóng một phần có tác dụng không thể thu hồi và hiện tại, và tương lai của anh, trong khi cố gắng tìm đường trở về nhà, năm 1991.

Bình luận