Thảm Họa Tàu Điện Ngầm

Metro

Nội dung phim

Thảm Họa Tàu Điện Ngầm: Phim nói về vụ khủng bố tấn công vào các hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow

Bình luận