Quyết định lịch sử

Phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nội dung phim

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tập phim này được khắc họa từ sau thời điểm Bác Hồ kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, Trung ương Đảng và Chính phủ di chuyển lên Việt Bắc để lãnh đạo toàn dân kháng chiến lâu dài. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trương phát động và đẩy mạnh chiến tranh du kích ở các vùng địch tạm chiếm và nơi giặc đến.
Trong chiến dịch Điện Biên, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã có một quyết định cực kỳ quan trọng, dẫn đến chiến thắng hoàn toàn cho quân đội Việt Nam, đó là chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.

Bình luận