Off Limits and#8211; Gardiens De Lordre 2010

Nội dung phim

Simon và Julia – Hai nhân viên cảnh sát gần đây bị buộc tội có mối quan hệ thân thiết tại nơi làm việc. Họ bị buộc tội oan giết đồng nghiệp của họ tại nơi làm việc. Để chứng minh cho bản thân họ quyết định thâm nhập vào các băng đảng ma túy….

Bình luận