Kẻ Hai Mặt and#8211; Kẻ 2 Mặt

Icarus 2010

Nội dung phim

Có người gọi hắn là Icarus. Mọi người biết hắn từng ly dị vợ, và làm việc cho một công ty đầu tư. Nhưng họ không biết một con người khác trong hắn, một kẻ đen tối. Bởi Icarus chỉ thể hiện con người thật, khi hắn giết người.

Bình luận