Huyền Thoại Đường Đua

Ayrton Senna Beyond the Speed of Sound

Nội dung phim

Cho đến nay nhiều người vẫn coi Ayrton Senna là tay đua số một trong lịch sử làng đua công thức một và sẽ mãi là như thế. Điều không thể tranh cãi được là anh có sức kích động và khả năng làm rung chuyển đường đua Grand Prix toàn cầu không giống ai: bị hành hạ, mắng nhiếc xỉ vả và ra đi bằng một cái chết giống như cơn động đất đối với hệ thống đua mà anh khinh thường để rồi thay đổi bộ mặt đường đua xe thế giới theo cách mà chúng ta đang được chứng kiến ngày nay.

Bình luận