Hiệp Sĩ Dòng Đền

Knightfall - Full HD

Nội dung phim

Xem phim Hiệp Sĩ Dòng Đền, Knightfall 2018 Nội dung phim kể về những hiệp sĩ dòng đền và sự sụp đổ của các hiệp sĩ này. là một dòng tu đặc biệt bởi vì họ đồng thời vừa là thầy tu vừa là chiến sĩ, trở thành một trong những nhóm “thầy tu chiến sĩ” sớm nhất ở Tây Phương.

Trong phim online này Thành viên của dòng tu này đã đóng vai quan trọng trong nhiều trận đánh của các cuộc thập tự chinh, cơ sở hạ tầng của dòng tu đã cải tiến nhiều kỹ thuật về tài chính có thể được coi là nền tảng của ngành ngân hàng hiện đại. Thành viên và quyền lực của dòng tu gia tăng khắp châu Âu cho đến khi có mâu thuẫn với vua Pháp và bị cưỡng bức phải giải tán đột ngột vào đầu thế kỷ 13.

Phim sẽ được cập nhật nhanh nhất tại xemphim.tv mời các bạn chú ý đón xem!

Bình luận