Hành Trình Tìm Kho Báu 3

Lời Nguyền Chiếc Cốc Thánh

Nội dung phim

Khi đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm chết người khôi phục chiếc ly Judas Chalice lịch sử, Flynn được Simone cứu và yêu nàng, một phụ nữ Pháp đang nắm giữ một bí mật kinh khủng.

Bình luận