Hán Sở Bá Vương

The conqueror's story

Nội dung phim

Năm 224 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ra nhiều lệnh làm nhân dân bất mãn. Hạng Võ muốn khởi nghĩa. Hạng Võ gặp gỡ Lữ Trĩ, nhưng chê cô là con gái nên không muốn hợp tác khởi nghĩa với cô. Lưu Bang cùng đám bạn làm việc hưởng lương nhưng tham tiền, tình cờ bắt Hạng Võ vào tù. Hạng Võ tấn công trại sơn tặc của Anh Bố, muốn hợp tác khởi nghĩa, hẹn ngày quyết đấu với Anh Bố. Lữ Trĩ gặp Lưu Bang, biết anh là 1 người bình thường nhưng thương yêu dân. Hạng Võ chặt đầu của tướng quân và mang đến cho Anh Bố. Trong khi 2 người quyết đấu, Lưu Bang theo tới, Hạng Võ thắng Anh Bố và 2 người quyết định hợp tác với nhau.Lưu Bang nhìn thấy nhưng sợ Hạng Võ nên không nói cho ai biết. Cuối cùng Lưu Bang và Hạng Võ kết nghĩa huynh đệ. Lữ Trĩ hỏi cưới Lưu Bang, Lưu Bang được Lữ Trĩ chỉ bảo và 2 người cưới nhau. Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng qua đời, khởi nghĩa khắp nơi. Hạng Võ về thăm Lưu Bang, giờ đang sống khổ cực cùng Lữ Trĩ.Lưu bang bị buộc phải đưa cống dân làm sĩ phu. Lưu Bang cùng Ung Thử đi dẫn thanh niên lên đường, đang đi thì gặp hắc cuồng phong, Lưu Bang đã làm cho mọi người tin tưởng mình. Kế tiếp lại gặp 1 con bạch xà cản đường trong hang, mọi người nản chí, Lưu Bang trong lúc say rượu đã chém chết bạch xà, được mọi người ca ngợi. Lữ Trĩ nói rằng Lưu Bang là người sẽ khởi nghĩa thành công, kêu gọi mọi người khởi nghĩa cùng Lưu Bang. Hạng Võ đàm phán với Hưng Thông, người đang nắm giữ phân phát lương thực của binh sĩ. Hạng Võ quy nạp Hưng Thông, làm người dưới quyền của ông ta, làm binh sĩ chán nản. Hạng Võ thừa cơ giết Hưng Thông và thuyết phục mọi người đứng về phe mình khởi nghĩa.Trần Bình là 1 người mồm mép, vì thế Hạng Võ chiêu nạp Trần Bình làm thuộc hạ. Phạm Tăng nhìn sao đoán được Hạng Võ sẽ lật đổ Tần. Hạng Võ muốn hợp tác với Phạm Tăng. Ông yêu cầu Hạng Võ bắn 1 bầy chim và giải câu đố, Hạng Võ làm được hết nên Phạm Tăng quyết định theo Hạng Võ. Lưu Bang tình cờ gặp Thích Cơ trên núi, Thích Cơ thích Lưu Bang vì muốn đánh Tần. Cuối cùng Thích Cơ là người của Lưu Bang, muốn làm thiếp Lưu Bang. Khi mọi người biết thì bàn tán, Lữ Trĩ rất đau lòng nhưng cũng quyết định cho 2 người kết hôn và thuyết phục mọi người theo Lưu Bang.Ung Thử là nội gián của Đường Thành, nhưng Đường Thành đòi chém người nhà của Lưu Bang và mọi người, và cả Ung Thử. Phàn Khoái chém đầu Ung Thử cứu mọi người, khiến dân tập hợp về ca ngợi Lưu Bang. Lưu Bang biết khởi nghĩa sẽ có nhiều người chết, nên trốn tránh, đi chơi với Thích Cơ. Cuối cùng Lưu Bang hiểu đó là ý trời, quyết định dẫn quân khởi nghĩa. Quân triều đình tấn công quân Lưu Bang, Lưu Bang phải chạy lên núi trốn. Quân Hạng Võ tới kịp và giải thoát cho Lưu Bang.Lưu Bang nhường quyền khởi nghĩa cho Hạng Võ. Lữ Trĩ nói với Hạng Võ và ông khuyên Lưu Bang tự dẫn đầu khởi nghĩa. Lưu Bang và Thích Cơ cứ luôn chơi bời, Lữ Trĩ thất vọng. Triều đình cho quân bắt Hạng Võ, Hạng Võ dùng mưu tiêu diệt nhiều quân giặc. Trần Bình kể chuyện của Thiên tử kiếm, Hạng Võ cảm nhận được Thiên tử kiếm và lấy được nó, nhưng chủ nhân của kiếm là Ngu Cơ rất căm thù ông.Quân Lưu Bang gia nhập quân Hạng Võ. Phạm Tăng đoán được vua sau này là Lưu Bang, không phải Hạng Võ, vì thế cãi nhau với Hạng Võ. Ngu Cơ bị giam lỏng, muốn ghi chép lại những chuyện xấu của Hạng Võ. Hàn Tín điều tra, biết Hạng Võ khá thông minh. Hương Cơ là 1 kĩ nữ và là người yêu Hàn Tín, Hàn Tín phải ra đi để trở nên nổi tiếng, Hàn Tín muốn gặp Hạng Võ nhưng không được. Mọi người muốn khôi phục vương cho nước Sở, vì vậy cần tìm hậu nhân nước Sở.Lưu Bang dẫn quân đi đánh lần đầu, đánh thành Trần Lưu, sau mấy ngày mà vẫn không biến chuyển, Lưu Bang lên núi tìm Lực Nghĩa Cơ giúp, là 1 người tài giỏi. Nhưng ông ta ngủ suốt 10 năm, khi biết Lưu Bang tới nên tỉnh dậy, nói Lưu Bang sẽ thống nhất thiên hạ sau này. Nhờ ông ta nên chiếm được thành dễ dàng. Quân Hạng Võ bị quân Chương Hàm bao vây, nên quân Lưu Bang đánh vào điểm yếu để giải vây Hạng Võ. Mễ Tâm thái tử là hậu nhân nước Sở được tìm thấy, Hạng Võ mời về phủ để lên kế hoạch phục Sở, nhưng tướng Tống Nghĩa cản trở, đây là 1 người có dã tâm. Hàn Tín gặp Hạng Võ, đồng thời gây hấn với Tống Nghĩa.Hạng Võ đuổi Hàn Tín đi, nhưng biết Hàn Tín là nhân tài, nên thấy tự trách. Hàn Tín về quê, như người mất hồn, không muốn làm gì cả. Hương Cơ nhiều lần thuyết phục, làm Hàn Tín tỉnh ngộ và tiếp tục lên đường. Lưu Bang biết Trương Lương nước Hàn có tài, nên mời ông về làm cố vấn trong 1 tháng. Lưu Bang mời Ung Thử trở về, nhưng Ung Thử uy hiếp Lưu Bang, nhờ Trương Lương chỉ dạy, Lưu Bang bắt được Ung Thử. Tống Nghĩa và Hạng Võ ganh ghét nhau, Hạng Lương phải đích thân đi đánh giặc.Trương Lương dạy Lưu Bang 1 chiêu làm mọi người càng nể phục, quân gia nhập nhiều hơn. Ngu Cơ bắt đầu yêu Hạng Võ. Quân Trương Lương thua, chỉ toàn rút lui. Có tin quân Hạng Võ thắng, nên Hạng Lương dẫn quân chiến đấu, thực ra đó là tin giả do Tống Nghĩa bày ra hại Hạng Lương. Cuối cùng Hạng Lương tử trận. Hạng Võ buồn nhưng được Ngu Cơ an ủi. Hạng Võ làm đám tang cho Hạng Lương.Lưu Bang biết Hạng Võ yêu Ngu Cơ nên mai mối, không ngờ gây chuyện. Lữ Trĩ kết làm chị em với Ngu Cơ nhưng có mục đích. Trương Lương theo quân Lưu Bang. 2 nhóm quân chia nhau đánh về Hàm Dương, quân Lưu Bang theo tây lộ, quân Hạng Võ theo đông lộ. Quân Hạng Võ đi vòng vo, trong khi đó Hạng Võ đi hẹn hò với Ngu Cơ, làm Phạm Tăng bực.Ngu Cơ bị thương, làm trễ việc ra quân. Ngu Cơ rời bỏ Hạng Võ, Phạm Tăng sai Hạng Trang giết Ngu Cơ. Ngu Cơ trầm mình tự vẫn, Hạng Võ đến cứu nhưng không kịp. Thực ra Ngu Cơ chưa chết. Hạng Võ tiếp tục đi đánh trận. Lưu Bang chiếm được 1 thành, mở cẩm nang của Trương Lương cho, ghi là phải ngừng đánh. Vì vậy mới ra trận đánh Lưu Bang yêu cầu lui quân. Hạng Võ chặt đầu Tống Nghĩa, sau đó dẫn quân đánh quân Chương Hàm trong 3 ngày, thành công vang dội. Vì vậy các thành đầu hàng quân Lưu Bang. Ngu Cơ đi chạy nạn, bị bắt về cung đình làm tì thiếp của Hồ Hợi.Chương Hàm quy hàng Hạng Võ, kết hợp quân Tần với quân Hạng Võ. Hồ Hợi muốn chiếm Ngu Cơ, Ngu Cơ nói sự thật cho Hồ Hợi biết. Hồ Hợi biết Triệu Cao gạt mình, cuối cùng Triệu Cao giết Hồ Hợi, phong Tử Anh lên làm vua Tần. Quân Lưu Bang đi thuận lợi, Lưu Bang mở cẩm nang thứ 2 của Trương Lương, nói không được nhận thành quy hàng. Vì vậy Lưu Bang gây chiến, làm binh sĩ phẫn nộ, xé luôn cẩm nang thứ 3. Tử Anh là 1 vua tốt, biết tình hình bèn giết Triệu Cao, rồi quy hàng thành Hàm Dương cho quân Lưu Bang.Quân Lưu Bang vào thành, hưởng thụ nhiều thứ. Lưu Bang phát tiền cho dân, hủy luật Tần. Hạng Võ tức vì Lưu Bang không giữ lời hứa, sai Anh Bố tấn công thành Hàm Dương. Trương Lương nói rằng tất cả việc Lưu Bang làm là sai hết, yêu cầu lui quân. Hàn Tín gặp Ngu Cơ đang chạy trốn, dẫn Ngu Cơ về gặp Hạng Võ. Hạng Võ gặp lại Ngu Cơ nên rất vui. Hạng Võ gặp Hàn Tín, cho làm lính tiếp tục. Hạng Võ muốn tập kích giết Lưu Bang. Hạng Bá đến báo cho Lưu Bang biết nên không sao. Hạng Võ lại mời Lưu Bang đi dự tiệc để tìm cách giết.Lưu Bang và Trương Lương đến dự tiệc. Hạng Võ bày 3 chiêu giết Lưu Bang, Trương Lương chỉ Lưu Bang 3 chiêu tránh, vì thế Lưu Bang an toàn. Trương Lương đưa ngọc ấn cho Hạng Võ, vì vậy Hạng Võ trở thành người đoạt thành Hàm Dương. Hạng Võ vào thành Hàm Dương, xưng là Tây Sở Bá Vương. Hạng Võ giết hết hậu nhân nhà Tần, đốt cung A Phòng. Lưu Bang được phong Hán Vương, bị đày đi cai quản Ba Thục. Lưu Bang xin Hạng Võ đừng cho đi Ba Thục, Hạng Võ đồng ý. Lữ Trĩ đến, biết Lưu Bang có thể bị mất mạng khi ở trong thành Hàm Dương, nên xin Hạng Võ sai Lưu Bang đi Ba Thục.

Bình luận