Đoàn binh gia đình

Home Troopers / Cư gia binh đoàn
  • Trạng thái: 20/20
  • Đạo diễn: Lâm Chí Hoa
  • Diễn viên: Hạ Vũ, Trịnh Gia Dĩnh, Uông Minh Thuyên
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Năm: 2011
  • Thể loại: Tâm Lý,

Nội dung phim

Từng đó năm, Lê Gia Gia (Uông Minh Thuyên) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo cho gia đình. Cả chồng cô Chư Cát Hà (Hạ Vũ) và con trai cả Chư Cát Tĩnh (Trịnh Gia Dĩnh) như trụ cột tinh thần của nhà mình.

Bình luận