Chiến Binh Vĩ Đại

Hikayat Merong Mahawangsa - 2011

Nội dung phim

The Malay Chronicles: Bloodlines (hay còn gọi là Hikayat Merong
Mahawangsa) là một bộ phim phiêu lưu trong bối cảnh giữa các nền văn
minh Mã Lai Cổ, La Mã và Trung Quốc. Câu chuyện kể về cuộc hành trình
của Merong Mahawangsa hộ tống một hoàng tử La Mã để cưới một công chúa
xinh đẹp của Trung Quốc trong thế kỷ thứ 2. The Chronicles Mã Lai:
Bloodlines là sự kết hợp các yếu tố của sự lãng mạn, phiêu lưu, chiến
đấu và võ thuật.

Bình luận