Bloomington

Nội dung phim

Bloomington là một bộ phim coming-of-tuổi về một cựu đại học của con nữ diễn viên tham gia trong tìm kiếm độc lập và kết thúc lên trở thành quan hệ tình cảm với một nữ giáo sư.Mối quan hệ của họ phát triển mạnh cho đến khi một cơ hội để quay trở lại với diễn xuất buộc mình để làm cho cuộc sống-làm thay đổi quyết định….

Bình luận