Anh Hùng

Hero

Nội dung phim

Bối cảnh của phim là đất nước Trung Hoa thời Chiến Quốc, bị chia cắt thành 7 nước Tần, Triệu, Hán, Ngụy, Yên, Tề và Sở. Các cuộc chiến tranh khốc liệt nổ ra liên miên giữa 7 nước này nhằm tranh giành quyền bá chủ khiến cho muôn dân lầm than.

Bình luận