24 Giờ Chống Khủng Bố 3

Nội dung phim

24 là gì: 1 season là 1 ngày, 24 tập tương ứng 24 giờ và 1 tập tương ứng với 1 giờ sự kiện diễn ra trong ngày đó.

Bình luận